Vill du överklaga ditt skolplaceringsbeslut?

18-04-10

Under veckan har alla som sökt skola till sitt barn senast den 14 februari fått sina skolplaceringsbeslut. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Detta gäller de som sökt till förskoleklass, årskurs 1 eller till en skola med högre årskurser.

Är du missnöjd med beslutet om skolplacering kan du överklaga till Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Läs om hur du överklagar till Förvaltningsrätten

Har du överklagat till Skolväsendets överklagandenämnd och skickat handlingar till grundskoleavdelningen, skickar avdelningen vidare dina handlingar till Förvaltningsrätten.

Du som inte gjorde skolvalet inom skolvalsperioden ( 9 januari-14 februari) får besked under juni månad. Detta gäller även vårdnadshavare som inte bor i Huddinge men har sökt plats för sitt barn på en kommunal skola i Huddinge. 

Uppdaterad 17 april 2018

Var informationen till din hjälp?