Hitta rätt kompetens

18-12-05

Seminariet på temat Hitta rätt kompetens i Huddinge lockade besökare till Kungens kurva Shopping Center.

Hermods, Adecco, Arena Huddinge och Huddinge kommun höll måndagen den 3 december ett kunskapshöjande seminarium om näringslivets utmaning att rekrytera och hitta rätt kompetens i kommunen.

Under seminariet utbyttes erfarenheter och diskussionerna handlade om hur företagare gör och kan göra för att hitta rätt kompetens. Det talades bland annat om uthyrning av personal och utbildning av befintlig personal.

Vad behöver företagare ha koll på för att vara en attraktiv arbetsgivare för att intressera dagens och morgondagens medarbetare lyftes som en aktuell fråga. Det talades om att lönen inte alltid det viktigaste, om arbetsvillkor och flexibla lösningar, tillgängliga arbetsplatser, ungas drivkraft och tilltron till dem. Samt vikten av att motivera varför en potentiell arbetstagare ska arbeta på just ditt företag.

Under seminariet ställdes även frågan är CV:t dött? En gemensam diskussion vittnade om att CV:t fortfarande är en viktig del i rekryteringsprocessen men det finns en svårighet för företagarna att hinna med inkomna CV:n. Som komplement till ett CV krävs en matchning och framöver kan vi förvänta oss att CV:t i dess nuvarande form kommer att förändras. Redan nu presenterar rekryteringsbranschen nya lösningar som ska förenkla rekryteringsprocessen för arbetsgivare.

Uppdaterad 5 december 2018

Var informationen till din hjälp?