Hög brandrisk och eldningsförbud

18-07-10

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län till följd av det varma torra vädret. Förbudet gäller tills vidare.

Länsstyrelsen har idag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli 2018, klockan 13:00, och varar tills vidare.

Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Läs mer hos Länsstyrelsen

Uppdaterad 10 juli 2018

Var informationen till din hjälp?