Vill du få hjälp att leva mer hållbart?

18-12-06

Anmäl dig till BeChange! Det är en gratis utbildning med föreläsningar, coachning och övningar för att minska ditt koldioxidavtryck och öka din livskvalitet.

Utbildningen hålls under våren och erbjuds till boende över 18 år i Stockholm, Järfälla, Huddinge eller Tyresö.

Anmäler dig gör du via Studiefrämjandet senast den 14 januari.

Initiativet är ett samarbete mellan Huddinge, Stockholm, Järfälla, Tyresö och studiefrämjandet.

- Vi behöver alla tillsammans utveckla Huddinge ansvarsfullt och hållbart. Genom BeChange kan vi erbjuda Huddingeborna att bli ännu hållbarare i sin vardag. Det ligger i linje med kommunens långsiktiga mål fram till år 2030, säger Charlotte Persson, chef för strategiska sektionen, Samhällsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunens ambitioner med hållbarhetsarbetet beskrivs i varje års mål och budget. En kompletterande hållbarhetsrapport för uppföljning och analys tas fram vart fjärde år och fungerar som kunskaps- och beslutsunderlag åt kommunfullmäktige. De målområden som kommunen följer upp, mäter och analyserar är:

  • Ansvar för naturresurser
  • Gemenskap och delaktighet i samhällslivet
  • Attraktiva bostadsområden
  • God utbildning och kreativt näringsliv
  • Rik fritid och god hälsa

Läs mer om hållbarhet i Huddinge

Uppdaterad 6 december 2018

Var informationen till din hjälp?