Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Hållbar utveckling

I Huddinge arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekologisk hållbar utveckling.