Södertörns rådslag 2018

En sammankomst för beslutsfattare, opinionsbildare och företagsledare som hålls varje år i någon av Södertörnskommunerna.

På Södertörns rådslag samlas politiker, opinionsbildare, strateger, företagsledare och andra beslutsfattare för att både summera läget och lägga grunder för framtidens beslut. I år är Huddinge kommun värd för rådslaget. 

Dag och tid

Fredag den 9 mars, klockan 9-13.

Plats

Hälsovägen 11C, Flemingsberg, KTH i Huddinge

Program

08.30 Kaffe, smörgås och registrering
09.00 Välkomna - Infrastuktur, Näringsliv och Kompetens
Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande, Huddinge
09.15 Utmaningen - Presentation och diskussion utifrån färska undersökningar om kompetensbehovet hos företagen samt utbildningarnas behov.
Medverkande: Maria Rankka Handelskammaren, Mats Nilsson Kungliga Tekniska högskolan, Hanna Cederqvist Företagarna, Johnny Kjellström Länsstyrelsen Stockholm/Mälardalsrådet och Erik Uddén Södertälje kommun
10.20 Grupparbete - med kaffe och frukt
11.00 Lösningarna - Reflektioner från företag och offentliga aktörer som söker lösningar för framtiden. 
Medverkande: Elina Lehto-Häggroth Vanda Finland, Dan-Anders Lidholm Södertörns högskola, Scania och fler företagsrepresentanter.
12.30 Framtiden - Paneldiskussion om resultaten från dagen och fortsättningen.
Medverkande: Daniel Dronjak, Maria Nimvik Stern Mälardalsrådet, Elina Lehto-Häggroth stadsdirektör Vanda, med flera.
13.00 Mingellunch med kulturellt inslag från dansgruppen Jelnek

Inbjudan Södertorns Rådslag

Sista anmälningsdag 28 februari

Om du vill anmäla dig så kontakta Carin Löthwall carin.lotvall@huddinge.se 08-535 303 08

Uppdaterad 1 mars 2018

Var informationen till din hjälp?