Välkommen till Huddinge skolors informationsmöten inför läsåret 2019/2020

På våra informationsmöten får du möjlighet att träffa personalen på våra olika skolor, ställa frågor och titta runt i lokalerna. Saknar du någon skola i listan? Kontakta skolan direkt för mer information om datum och tider. 

Uppdaterad 4 december 2018

Var informationen till din hjälp?