Från ansökan till skolstart – viktiga datum

DECEMBER 2018
Broschyren Dags att söka skola skickas ut till alla vårdnadshavare vars barn ska börja förskoleklass hösten 2019.

JANUARI-FEBRUARI 2019
Informationsmöten på kommunens grundskolor. Mer information om när du kan besöka skolorna.

9 JANUARI 2019
E-tjänsten Söka skola för de som söker förskoleklass eller skola med högre årskurser öppnar!

28 FEBRUARI 2019
Sista ansökningsdag!

MARS 2019
Besked om skolplaceringar börjar skickas ut till dem som sökt inom ansökningsperioden (9 januari-28 februari).

AUGUSTI 2019
Skolstart!

Uppdaterad 9 januari 2019

Var informationen till din hjälp?