Gatubelysning

Vi vill gärna att du felanmäler trasig gatubelysning. Du kan också ringa till Servicecenter på 08-535 300 00.

Om du tycker att det saknas belysning på en gata, gång- eller cykelväg kan du mejla direkt till trafik@huddinge.se.

Så lång tid tar det att laga trasig belysning

När vi får din felanmälan om trasig belysning bedömer vi hur akut felet är och vad det beror på.

Vi åtgärdar direkt när det gäller

  • fel som utgör fara för liv eller egendom, till exempel risk för elektriska stötar eller att stolpar ramlar omkull
  • stora områden eller flera vägar inom ett område som är helt släckta.

Vi åtgärdar inom 1 vecka när det gäller

  • trasiga lampor på gång- och cykelväg
  • en helt mörklagd gata
  • omfattande vandalisering.

Vi åtgärdar inom 2 veckor när det gäller

  • fel på enstaka lampor.

Vi åtgärdar inom 6 veckor när det gäller

  • fel som kräver mer omfattande reparationer, till exempel vid kabelfel.

Lampor som lyser på dagen

Belysningen tänds och släcks med hjälp av ljussensorer. När lampor lyser på dagen beror det nästan alltid på att vi felsöker. Det kan också bero på att automatiken är trasig och vi måste tända lamporna manuellt under en period. Då är det mer effektivt att låta vissa lampor lysa dygnet runt. 

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?