Snöröjning

Vid ett normalt snöfall ska all snöröjning vara färdig 14 timmar efter att arbetet började. Vi startar snöröjningen när det fallit mellan 5 och 8 centimeter snö.

Så prioriterar vi

Efter fyra timmars plogning ska det här vara färdigt:

 • Bussvägar
 • Gång- och cykelvägar
 • Prioriterade gångbanor och trottoarer. De flesta ligger i anslutning till en skola eller förskola.

Sedan plogar vi övriga kommunala gator. När snöröjningen är färdig kör vi bort snö från platser där snöhögarna medför stora problem med sikt eller framkomlighet, eller där de kan utgöra en trafikfara.

Vi gör så gott vi kan för att minska antalet vallar framför infarter men du som är fastighetsägare behöver räkna med att ta bort vallen framför din egen infart.

Här lägger vi upp snön

 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor.
 • Gångvägar får vallar på båda sidor.
 • Vi strävar efter att lägga upp snön mot allmänning om det går.

Saltning och sandning av vägar

Först halkbekämpar vi stora trafikerade vägar med salt sedan använder vi saltblandad sand och stenflis på övriga vägar. Branta vägar och vägkorsningar halkbekämpas så tidigt som möjligt. I särskilt branta backar finns sandlådor placerade.

Du kan hämta sand för eget bruk på ett antal platser

Sopsaltade gång- och cykelvägar

Under vintersäsongen 2018/2019 sopsaltas några utvalda gång- och cykelbanor i kommunen för att göra det enklare för gångtrafikanter och cyklister att ta sig fram vintertid. Istället för att sanda så sopas snö och is bort med en maskin som samtidigt lägger ut salt som håller gång och cykelvägen halkfri. Läs mer om var och hur vi sopsaltar

Vissa trottoarer i villaområden plogas inte

Ibland plogar vi inte trottoarer i så kallade 30-zoner, ofta villaområden. Det kan bero på att: 

 • Trottoaren är så pass smal att den kräver särskilda maskiner
 • Utrymmet behövs för att lägga snö på.
 • Det är för lite trafik i området. 

Eftersom det dessutom inte finns ett sammanhängande nät av trottoarer och man får köra max 30 kilometer i timmen har vi gjort bedömningen att det går att ta sig fram säkert ändå.

På en del gator plogar vi bara den ena trottoaren om det finns på båda sidor av vägen.

Hjälp till att underlätta arbetet

 • Skotta framför din egen uppfart
  Skotta framför din egen infart/uppfart och håll området vid brevlåda och soptunna fria från snö men tänk på att inte skotta ut snön på gatan. 
 • Ta bort snövallen själv
  Bildas det en vall vid din infart när gatan har plogats får du själv skotta bort vallen. När vi plogar strävar vi i första hand att inte bygga stora vallar.
 • Flytta din bil så att vi kan ploga
  När större snömängder ska tas bort skyltar vi upp 24 timmar i förväg. Då behöver du flytta din bil. Om du inte flyttar bilen, kan den behöva forslas bort och du får betala böter och bortforslingsavgift.
 • Ställ inte soptunnan i vägen för plogbilen
  När det har snöat − tänk på att inte ställa din soptunna utanför tomtgränsen så att den inte står i vägen för plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på två meter när den ska tömma soptunnan.
 • Beskär buskar och träd
  Du som tomtägare kan hjälpa till med att ta bort grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter för att underlätta snöröjningen. Läs mer på huddinge.se/klipphacken

Vid omfattande snöfall
Vid ett mer omfattande snöfall informerar löpande om när och var vi snöplogar. Följ informationen på huddinge.se/vintervag eller via kommunens Facebook. 

Det tar tid innan vi börjar snöröja – felanmäl inte för tidigt
Vi startar snöröjningen först när det fallit 5-8 cm snö. Snöröjningen ska vara färdig ca 14 timmar efter påbörjat arbete först därefter kan vi ta emot och hantera din felanmälan. Om du upplever att din gata inte har plogats enligt ovan kan du själv göra en felanmälan där du anger exakt adress. 

Anmäl om något har gått sönder

Om en plogbil har kört sönder ditt staket, brevlåda eller liknande kan du få ersättning av kommunen.

Blankett: Skadeanmälan

Tänk på att du inte kan få ersättning om det som gått sönder finns utanför din tomtgräns.

Andra som snöröjer i Huddinge

Kommunen ansvarar för att snöröja de flesta vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar och trappor. Vissa vägar och områden är det Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för. Kontakta Trafikverket om du behöver felanmäla något på dessa vägar.

Trafikverket ansvarar för:

 • E20, E4
 • Huddingevägen
 • Nynäsvägen
 • Haningeleden
 • Lännavägen från Storängsleden mot Haninge (väg 259)
 • Lissmavägen
 • Glömstavägen

Enskilda vägföreningar ansvarar för:

 • Dåntorp
 • Gunhildsvik
 • Kvarntorp-Lissma
 • Lissma-Öran
 • Lyckåsen
 • Mellanberg
 • Orlångsjö-Högmora
 • Sofieberg
 • Solbacken
 • Ådran

Kontakta servicecenter

Avvikande öppettider

Öppet

Servicecenter är öppet som vanligt följande dagar men har lunchstängt klockan 12.00–13.00:

 • 27, 28 december
 • 2-4 januari
Stängt

Följande dagar har servicecenter stängt:

 • 24-26 december
 • 31 december
 • 1 januari

Stängt på grund av flytt till nya lokaler på Patron Pehrs väg 6:

 • 11 januari
 • 14 januari

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 9.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Sjödalstorget 13
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: måndagar och onsdagar 13.30-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Uppdaterad 6 december 2018

Var informationen till din hjälp?