Videgårdsvägen – utbyggnad och ombyggnad av gata

Huddinge kommun bygger om Kungens kurvaleden till fyra körfält, rustar upp Månskärsvägen med busskörfält samt bygger ny gata mellan Månskärsvägen och Kungens kurvaleden.

Vad händer nu?

  • Asfaltering av Månskärsvägen utförs under vecka 3.
  • Månskärsvägen öppnas för dubbeltrafik (endast personbilar) vid månadsskiftet januari/februari.
  • VA-arbeten pågår utmed Kungens kurvaleden. Marförhållanden har visat sig orsaka försening av VA-arbeten, okända ledningar samt förstärkningsarbeten som gör att projektet förlängs. I dagsläget finns inget fastställd tidsberäkning för VA-arbetena.

Vad gör vi?

Huddinge kommun bygger om Kungens kurvaleden till fyra körfält, rustar upp Månskärsvägen med busskörfält samt bygger ny gata mellan Månskärsvägen och Kungens kurvaleden.

När gör vi det?

Arbetet pågår under 2016–1 juni 2019.

Uppdaterad 9 januari 2018

Var informationen till din hjälp?