Beroendeenheten

Du som behöver hjälp och rådgivning i frågor som rör riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och droger kan vända dig till beroendeenheten. Vi arbetar med utredning, vård och behandling för dig som är över 20 år som missbrukar eller har beroende av alkohol, narkotika eller tabletter. Vi ger också stöd till anhöriga. Beroendeenheten erbjuder i första hand öppenvård men vi kan också erbjuda vård på behandlingshem.

Vad händer när du tagit kontakt?

Vi utreder dina behov och beslutar tillsammans med dig om lämplig behandling.

Avgifter

Råd, stöd och behandlingar är kostnadsfria. Om du blir placerad på ett behandlingshem eller på ett stödboende tar kommunen ut en avgift. Hur stor avgiften är beror på hur stor inkomst du har.

Kontakta oss

Besöksadress:
Klockarvägen 5B
141 61 Huddinge

Telefon:
08-535 379 02

Telefontid mottagning och nyanmälan:
måndag–tisdag klockan 9.00–11.00
torsdag–fredag klockan 9.00–11.00

Faxnummer:
08-535 379 01

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?