Långsjöskolan

Långsjöskolan planeras byggas i Segeltorp. Skolan kommer att vara en skola för barn från förskoleklass till årskurs tre.

Skolan har redan startat sin verksamhet och har idag elever i förskoleklass och årskurs 3, som går i Segeltorpsskolans lokaler. Planen är att Långsjöskolans elever även fortsättningsvis kommer att gå i Segeltorpsskolans lokaler, fram till dess att den nya skolan står färdig.

Läs om det pågående projektet "Långsjöskolan - ny skolbyggnad".

Från och med 1 juli 2017 är Långsjöskolan och Skansbergsskolan ett rektorsområde med en gemensam rektor.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 9 januari 2019

Var informationen till din hjälp?