Mörtviksskolan

Mörtviksskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Skogås.

Mörtviksskolan är en skola i Skogås för barn från förskoleklass till årskurs 6. Den har en härlig skolgård med mycket natur och lekplatser. Det går 400 elever på skolan och bland dessa finns elever i en klass i grundsärskolan och i en klass för barn inom autismspektrat.

I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Vi värnar om elevernas trygghet, självkänsla och nyfikenhet och arbetar för att stödja ett gott kamratskap, likabehandling samt motverka mobbning.

I Mörtviksskolan arbetar alla lärare sedan flera år med ett tydligt fokus på språkutveckling. Varje elev utvecklar sin språkliga förmåga genom att undervisningen ger rika möjligheter till att använda språket aktivt. En ständig utökning av förståelse av nya ord och begrepp, knutna till de olika ämnena, ger eleverna en bra grund i sitt lärande.

Vi följer varje elevs läsutveckling från skolstart till årskurs 6. Vi arbetar med läsförståelsen som är en väsentlig del i lärandet - oavsett om det gäller språk, matematik eller natur- och samhällsorientering. Vi har ett bemannat och väl fungerande bibliotek.
På skolan finns fritidshem som erbjuder rika möjligheter till lek och rörelse, naturupplevelser och skapande arbete.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 4 februari 2019

Var informationen till din hjälp?