Justering av kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 november 2018, tillkännagivande

18-12-04

Anslaget den 4 december 2018.

Bevis om justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

28 november 2018.

Protokollet har justerats

3 december 2018.

Anslaget sattes upp

4 december 2018.

Anslaget tas ned

26 december 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 25 december 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 4 december 2018

Var informationen till din hjälp?