Justering av valnämndens protokoll den 30 januari 2019, tillkännagivande

19-02-12

Anslaget den 12 februari.

Bevis om justering av valnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

30 januari 2019.

Protokollet har justerats

12 februari 2019.

Anslaget sattes upp

12 februari 2019.

Anslaget tas ned

6 mars 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 mars 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 12 februari 2019

Var informationen till din hjälp?