Justering av vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 januari 2019, tillkännagivande

19-02-08

Anslaget den 30 januari 2019.

Bevis om justering av Vård- och omsorgsutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

30 januari 2019.

Protokollet har justerats

7 februari 2019.

Anslaget sattes upp

8 februari 2019.

Anslaget tas ned

4 mars 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 1 mars 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Här hittar du protokollet när det är publicerat.

Uppdaterad 8 februari 2019

Var informationen till din hjälp?