Otillåtna utsläpp i Huddinges avloppsnät spåras

18-07-03

Vid ett flertal tillfällen har lukt av lösningsmedel från avloppsnätet rapporterats i Huddinge. Nu samarbetar Stockholm Vatten och Avfall med miljötillsynsavdelningen i Huddinge för att spåra utsläppskällan.

Spårningsarbetet påbörjades efter att privatpersoner hört av sig till Stockholm Vatten och Avfall och berättat att de känt en kraftig lukt av lösningsmedel.

– Vi förstår att allmänheten oroas av den ovanliga lukten och är tacksamma att de hör av sig. Utsläpp av otillåtna ämnen kan påverka processerna i reningsverket och leda till att utsläppen till Östersjön ökar. Dessutom kan det uppstå risker för personalen som arbetar med ledningsnätet, säger Anna Herrgård, miljöingenjör, Stockholm Vatten och Avfall.

Det är förbjudet att släppa ut lösningsmedel och andra skadliga ämnen i avloppet.

– Vi försöker alltid spåra källan till oönskade utsläpp, avslutar Anna Herrgård. 

Uppdaterad 3 juli 2018

Var informationen till din hjälp?