Småhusägare kan söka radonbidrag

18-07-10

Från den 1 juli kan du som småhusägare söka bidrag för radonsanering. Man ansöker via Boverket och kan få upp till 50 procent av kostnaderna betalda.

Många bostäder i Sverige har fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra ett bidrag för radonsanering för att minska hälsoproblemen. Det gäller i småhus för en och tvåbostadshus och om åtgärderna anses rimliga får man 50 procent i bidrag, högst 25 000 kronor. Läs mer om hur du mäter och ansöker om radonbidrag.

Uppdaterad 10 juli 2018

Var informationen till din hjälp?