Internationella funktionshindersdagen 2018

18-12-03

Idag, 3 december, uppmärksammar Huddinge kommun den internationella funktionshindersdagen. Dagen instiftades av FN år 1992.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN har beslutat om en särskild konvention - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta för att säkra rätten för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra.

Konventionen innehåller 50 artiklar och gäller i Sverige sedan år 2009. Den innebär att alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar.

I praktiken innebär det att vi som kommun skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.

Nationell funktionshinderspolitik

I november 2017 antogs ny nationell funktionshinderspolitik.

Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.

Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Huddinge har ett särskilt forum för funktionhindersfrågor - Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HRF). HRF är ett organ för kontakter mellan organisationer för funktionshinderfrågor och kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och består av 25 ledamöter med representation av både förtroendevalda politiker och civilsamhälle. Organisationerna utser 16 ledamöter och kommunstyrelsen 9 ledamöter.

I Huddinge är arbetet med funktionhindersfrågor en viktig del av det totala arbetet med jämlikhet.

Hjälp oss stödja Musikhjälpen 2018

Årets tema för Musikhjälpen som pågår mellan 10–16 december är "Alla har rätt att funka olika". I Huddinge arrangeras flera insamlingar, både inom kommunens verksamhet och privata initiativtagare, till förmån för Musikhjälpen.

Läs mer om hur du kan bidra

Har du frågor om kommunens jämlikhetsarbete?

Kontakta Anna Bohlin, utvecklingsledare jämlikhet, anna.bohlin@huddinge.se

Kontakta också gärna Lars Björkman (HP), ansvarigt kommunalråd för bland annat funktionshindersfrågor, lars.björkman@huddinge.se

Uppdaterad 3 december 2018

Var informationen till din hjälp?