Sandsopning

Hur prioriterar vi?

Vi sandsopar först gång- och cykelvägar i kommunens centrumområden, sedan tar vi bostadsområden. Vi kan tyvärr inte säga när just din gata kommer att sopas.

Varför startar vi inte tidigare?

Generellt beräknas startdatum efter hur vårvädret brukar se ut och planeras långt i förväg. Det får inte vara minusgrader när vi startar sandsopningen, då är sanden fastfrusen. Frost på nätterna gör också sanden inte hunnit tina upp på dagen vilket gör att det tar längre tid. Därför startar sandsopningen först när också nätterna är frostfria.

Vem ansvarar för vilka vägar?

Huddinge kommun sopar de flesta vägarna. Större vägar som Huddingevägen, Nynäsvägen och Glömstavägen sköter Trafikverket. Enskilda vägar sköter lokala vägföreningar.

Tänk på att vi sopar i två steg

Först sopar vi bort det grova gruset bort från gatan, sedan det finare gruset. Det kan ibland ta flera veckor emellan grovsopning och finsopning. Om du tycker att sopningen varit slarvig kan det bero på att vår entreprenör inte har hunnit sopa bort det finare gruset ännu.   

Parkeringsförbud på vissa vägar

En del vägar har parkeringsförbud den dagen vägen ska sopas. Då sätter vi upp särskilda skyltar i god tid. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på gatan där du brukar parkera under april och maj.

Du kan göra en felanmälanom du upptäcker brister i sandsopningen.

Uppdaterad 25 juni 2018

Var informationen till din hjälp?