Eldningsvecka

Från lördag den 15 april och hela vecka 16 är det eldningsvecka, då får du elda grenar, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall i din trädgård. 

Läs mer om eldningsveckan