Huddinge kommuns anslagstavla

På Huddinge kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Läs mer om vad som anslås på anslagstavlan

Överklaga ett beslut

Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten.

Läs mer om att överklaga ett beslut

Uppdaterad 13 december 2017

Var informationen till din hjälp?