Justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 7 juni 2018, tillkännagivande

18-06-14

Anslaget den 14 juni 2018.

Bevis om justering av socialnämndens arbetsutskotts protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

7 juni 2018.

Protokollet har justerats

13 juni 2018.

Anslaget sattes upp

14 juni 2018.

Anslaget tas ned

5 juli 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 4 juli 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Registrator, social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 14 juni 2018

Var informationen till din hjälp?