Samråd om detaljplan för Jakobslund 2:3 m.fl., i Segeltorp, Huddinge kommun, kungörelse

18-05-17

Anslaget den 17 maj 2018.

Nu finns ett förslag till ny detaljplan för Jakobslund 2:3 m.fl. ute på samråd. Samrådsskedet är till för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra ett företagshus för kontor och viss handel. Mot Hedvägen ska träd återplanteras längs fasaden. Planen innebär också en tryggare utformning av ett gångstråk. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Ett öppet hus kommer att hållas den 4 juni 2018 kl. 18.00–19.30 i Segeltorpsskolans gamla matsal.

Detaljplanen r ute på samråd mellan 17 maj 2018 och 20 juni 2018. Förslaget finns tillgängligt på Huddinge kommuns hemsida, https://huddinge.se/jakobslund samt i kommunens servicecenter på Sjödalstorget 13, Huddinge.

Synpunkter skickas till plan@huddinge.se eller via brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 HUDDINGE

Vi vill ha dina synpunkter senast 20 juni 2018. Ange ärendet "Jakobslund 2:3 med flera".

Uppdaterad 17 maj 2018

Var informationen till din hjälp?