Till mobilversionen av huddinge.se

Jämför service

Pojke i förskolan och pensionärer vid datorn
Foto: Ingemar Lagerwall

Här kan du jämföra olika verksamheter i Huddinge. Jämförelserna baseras på årliga enkätundersökningar, verksamhetsuppföljning och offentlig statistik.

Du kan jämföra förskola, grundskola, hemtjänst, äldreboende, servicehus, insatser på funktionshinderområdet och familjerådgivning i tjänsten. Syftet med Jämför service är att det ska bli lättare att jämföra de olika utförarna och enheterna inom kommunens olika verksamheter, när du ska göra ett val eller lämna önskemål.

Jämför förskolor

Jämför grundskolor

Jämför gymnasieskolor

Jämför hjälp i hemmet

Jämför äldreboenden

Jämför servicehus

Jämför familjerådgivning

Jämför korttidsvistelse

Jämför daglig verksamhet

  • Skriv ut
Tack för dina synpunkter!

Mer information

Sidor inom webbplatsen