Säkra skolvägar

Huddinge kommun har i flera år jobbat aktivt med att få fler barn att gå och cykla till skolan, genom arbetet med säkra skolvägar, som har gett goda resultat. De skolor som deltar uppger att antalet barn som får skjuts ända fram till skolan har halverats. Bara 19 procent av eleverna skjutsas medan övriga åker kollektivt, går eller cyklar till skolan.

Genom att arbeta med avlämningsplatser, vandrande skolbuss, kampanjen Bilfri vecka och gå- och cyklatävlingen kan trafiken runt skolorna minskas, vilket skapar en säkrare trafikmiljö för de som går eller cyklar.

Avlämningsplatser

Tillsammans har elever, lärare och en trafikingenjör tagit fram förslag på lämpliga avlämningsplatser som ligger en bit från skolan.

Här finns avlämningsplatser

Följande skolor har avlämningsplatser, och nedan presenteras dessa på en karta för varje skola:

Juringeskolan

Ängsnäs- och Hörningsnässkolan

Kungsklippeskolan

Snättringeskolan

Solfagraskolan

Stensängsskolan

Källbrinksskolan

Vill ni ha en eller flera avlämningsplatser vid er skola – mejla till sakra.skolvagar@huddinge.se

Bilfri vecka

Varje vår erbjuds alla grundskolor att delta i kampanjen Bilfri vecka som syftar till att uppmärksamma fördelarna med att gå och cykla till skolan.

För de barn som inte kan gå, cykla eller åka buss till skolan är samåkning ett alternativ - ta med fler barn i bilen! Två barn i varje bil halverar antalet bilar.

Gå- och cyklatävling

Varje höst kan Huddinges grundskolor delta i gå- och cyklatävlingen som vänder sig till årskurs f–6. Tävlingen uppmärksammar fördelarna med att gå och cykla till skolan.

För att få poäng för resan ska eleven gå, cykla, åka kollektivt eller bli avsläppt 300 meter från skolan eller vid en av skolans utsedda avlämningsplatser. Både resan till och från skolan räknas.

Tävling 2017

Grindstuskolan i Vårby vann första priset på 5 000 kronor i årets tävling. Eleverna där gjorde 96 procent miljövänliga resor under tävlingsperioden 11-22 september 2017. Tomtbergaskolan vann 3000 kronor i utlottningen bland alla skolor som deltog.

De här vinnande klasserna i varje årskurs fick 1000 kronor var till klasskassan:

 • FK Hörningsnässkolan Stjärnan Vintergatan
 • Sjötorpsskolan 1A
 • Grindstuskolan 2A
 • Visättraskolan 3A
 • Glömstaskolan G13
 • Snättringeskolan 5B
 • Utsäljeskolan 6F

Priser

 • Bästa skola - 5000 kronor. Den skola som har flest andel elever som går, cyklar, åker kollektivt eller blir avlämnad vid en avlämningsplats. Hela skolan måste delta för att kunna vinna.
 • Bästa klass i varje årskurs - 1000 kronor till klasskassan. Här tävlar man klassvis mot alla deltagande klasser i samma årskurs. Klasser från vinnaren av den bästa skolan kan inte vinna detta pris.
 • Lottningspriset - 3000 kronor att köpa aktivitetsleksaker för. Hela skolan måste delta för att kunna vinna.
 • Alla deltagande skolor får diplom.

Nationell tävling

Om du deltar i kommunens Gå- och cyklatävling är du automatiskt med i Sveriges nationella tävling.

Här hittar du mer information om den nationella Gå- och cyklatävlingen

Vandrande skolbuss

En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan

Kom igång med vandrande skolbuss

 • Ta kontakt med andra föräldrar som bor i närheten
 • Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla
 • Bestäm en eller flera hållplatser
 • Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela terminen

Alla barn som deltar i en vandrande skolbuss får en reflexväst av kommunen. Mejla sakra.skolvagar@huddinge.se

Intresseblankett för föräldramöten

Broschyr vandrande skolbuss

Resebarometer

Varje år mäts resultatet av arbetet med säkra skolvägar.

Resebarometer

Uppdaterad 10 november 2017

Var informationen till din hjälp?