Infrastruktur

I dag når du Huddinge kommun på en rad olika sätt: fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg och tunnelbana. Stationen i Flemingsberg är en av de största i landet med mer än 20 000 resande varje dygn.

Nu planeras fler spårvägar för att underlätta det hållbara resandet ytterligare och knyta samman de södra delarna av Stockholmsregionen. Bland planerna finns Spårväg syd och ett nytt resecentrum i Flemingsberg.

Spårväg syd bidrar till ett mer hållbart resande i hela regionen

Spårväg syd dras mellan Flemingsberg i söder via Kungens kurva till Älvsjö i norr. Totalt handlar det om cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman platser som tidigare varit svåra att nå kollektivt. Samtidigt öppnar spårvägen för ytterligare exploatering på fler platser i Huddinge kommun. Inte minst i en ny planerad stadsdel i Glömstadalen med cirka 7 000 nya bostäder och ett nytt lokalt centrum – allt med en närhet till naturen.

20 000 nya bostäder till 2030

Huddinge kommun planerar 20 000 nya bostäder till 2030. De flesta av dessa kommer byggas i Segeltorp, Kungens kurva, Masmo, Glömsta, Flemingsberg och centrala Huddinge. Detta för att säkerställa statens krav om 18 500 nya bostäder inom Spårväg syds influensområde till 2035. I Flemingsberg möter pendel- och regiontrafiken de nationella tåglinjerna, spårväg och bussar i en bytespunkt för närmare 600 000 resenärer år 2030.

Ett hållbart trafiksystem

Cirka 16 hållplatser kommer att byggas längs med sträckan Älvsjö till Flemingsberg. Finansieringen kommer från Huddinge kommun, staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Spårväg syd bidrar till att hela södra Stockholm får ett etablerat, pålitligt kollektivtrafiksystem. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn skapar satsningarna en unikt god grund för tillväxt.

Uppdaterad 15 mars 2018

Var informationen till din hjälp?